MagTestแผ่นตรวจยาบ้า แพ็ค 5กล่องตรวจได้ 5ครั้ง

Posted On
Posted By penrudee1205
Sale!

300 ฿ 250 ฿

แผ่นตรวจยาบ้า ทางปัสสาวะชนิดจุ่ม (ด้วยตัวเอง)

บรรจุ 1 แผ่นต่กล่องพร้อมฉาดเก็บตัวอย่างปัสสาวะและวิธีใช้

วิธีใช้ *หมายเหตุ ชุดทดสอบและปัสสาวะควรมีการเก็บไว้ในอุณหภูมิช่วง 20-30 องศาเซลเซียส

นำตลับทดสอบจากซองบรรจุ วางบนพื้นราบโดยควรฉีกซองเมื่อพร้อมจะทดสองเท่านั้นเนื่องจากสารที่เคลือบบนแผ่นตรวจไวต่อความชื้นอาจเสื่อมสภาพได้หากฉีกซองทิ้งไว้นานเกินไป
นำแผ่นตรวจด้านที่มีขีดสีแดงจุ่มลงในถาดปัสสาวะจุ่มไม่เกินขีดลูกศร
วางแผ่นตรวจลงบนพื้นราบ รอผล 5-10 นาที และควรอ่านผลทดสอบในเวลา 3-5 นาที
หมายเหตุ เนื่องจากปฏิกิริยายังคงดำเนินต่อไปหลังจากอ่านผลที่ 5 นาทีเพื่อป้องกันประมวลผลผลิดพลาด และไม่ควรอ่านผลเกินจาก 10 นาที

มีสินค้าอยู่ 26

รหัสสินค้า: 8858924021012 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียด

แผ่นตรวจยาบ้าทางปัสสาวะด้วยตัวเอง ชนิดจุ่ม

แผ่นตรวจยาบ้า ทางปัสสาวะชนิดจุ่ม (ด้วยตัวเอง)

บรรจุ 1 แผ่นต่กล่องพร้อมฉาดเก็บตัวอย่างปัสสาวะและวิธีใช้

วิธีใช้ *หมายเหตุ ชุดทดสอบและปัสสาวะควรมีการเก็บไว้ในอุณหภูมิช่วง 20-30 องศาเซลเซียส

นำตลับทดสอบจากซองบรรจุ วางบนพื้นราบโดยควรฉีกซองเมื่อพร้อมจะทดสองเท่านั้นเนื่องจากสารที่เคลือบบนแผ่นตรวจไวต่อความชื้นอาจเสื่อมสภาพได้หากฉีกซองทิ้งไว้นานเกินไป
นำแผ่นตรวจด้านที่มีขีดสีแดงจุ่มลงในถาดปัสสาวะจุ่มไม่เกินขีดลูกศร
วางแผ่นตรวจลงบนพื้นราบ รอผล 5-10 นาที และควรอ่านผลทดสอบในเวลา 3-5 นาที
หมายเหตุ เนื่องจากปฏิกิริยายังคงดำเนินต่อไปหลังจากอ่านผลที่ 5 นาทีเพื่อป้องกันประมวลผลผลิดพลาด และไม่ควรอ่านผลเกินจาก 10 นาที

การอ่านผล
ผลบวก (เสพยา) มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นบริเวณช่อง Control Line(C) แสดงว่ามีปริมาณยาบ้าในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
ผลลบ (ตรวจไม่พบยาบ้าในปัสสวะ) มีแถบสีม่วงแดงปรากฏ 2 แถบที่ช่องอ่านตรงตัว Control Line(C) และ Test Line (T) ### ย้ำว่าไม่คำนึงถึงความเข้มของสีบนแผ่นตรวจ
แสดงว่าไม่มียาบ้า หรือมีแต่ต่ำกว่า 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
แปลผลไม่ได้ ไม่ปรากฏแถบสีที่บริเวณช่อง Control Line(C) ซึ่งอาจเป็นเพราะใช้ชุดทดสอบผิดวิธี หรือชุดทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้ชุดทดสอบแผ่นใหม่
ข้อจำกัดของการทดสอบ
การทดสอบนี้ให้ผลวิเคราะห์ในเบื้องต้นเท่านั้นในกรณีที่ต้องการผลยืนยันแน่นอนต้องนำวิธีทางเคมีที่มีความจำเพาะมากกว่ามาใช้ เช่น Gas Chromatography เมื่อผลการตรวจเป็นบวกควรการพิจารณาอาการทางการแพทย์ และการตัดสินใจของผู็เชี่ยวชาญมาประกอบกับผลการทดสอบ
การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นที่ให้ผลเชิงคุณภาพ (คือมี หรือ ไม่มี) มิใช่เชิงปริมาณ
แม้ว่าชุดทดสอบนี้จะมีความเที่ยงตรง แต่ในบางครั้งอาจเกิดการผิดพลาดจากเทคนิค และวิธีการทดสอบหรือการถูกรบกวนจากสารต่าง ในปัสสาวะทำให้ผลที่ได้ผิดไป
สารบางอย่าง เช่นสารฟอกขาวหรือออกซิไดซ์ซิงอย่างแรง ทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้ จึงควรเก็บตัวอย่างตรวจและทำการทดสอบใหม่
บางครั้งการทดสอบนี้ อาจให้ผลบวกได้ทั้งๆที่ตัวอย่างตรวจมีปริมาณยาบ้าน และเมตาบอไลท์ในปัสสาวะน้อยกว่า 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

Please follow and like us:
error

leave a Comment

สั่งซื้อสินค้าหรือปรึกษาที่ไลน์ @mlk6030f ยกเลิก