ข้อมูลยา

Fluticasone

Posted On
Posted By penrudee1205

Fluticasone จัดเป็นยาแก้ภูมิแพ้ที่อยู่ในกลุ่มคอร์ติโคเสตียรอยด์มีกลไกการยับยั้งการสร้าง Prostaglandins, Leukotrienes ทำให้ยับยั้งการอักเสบของร่างกายได้ ในประเทศไทยตัวยา
Fluticasone มีขายหลายรูปแบบ ยาพ่นจมูก, ยาสูดขยายหลอดลม และยาทาแก้ผื่นแพ้

 • รูปแบบยาพ่นจมูกแก้ริดสีดวงจมูกและจมูกอักเสบยาอยู่ในรูปแบบ fluticasone propionate drops: 200ไมโครกรัม เช่น แบรนด์ (Flixotide Evohaler 125 mcg)
 • รูปแบบยาพ่นขยายหลอด ยาอยู่ในรูปแบบ fluticasone propionate ขนาด 125ไมโครกรัม (fixonase)
 • รูปแบบยาทา Fluticasone propionate 0.05%

  ผื่นแพ้ ภูมิแพ้
  fluticasone ช่วยลดอาการภูมิแพ้ หอบหืด คัน จมูกอักเสบ

ข้อบ่งใช้

โรคหอบหืด
ผู้ใหญ่: เนื่องจาก fluticasone propionate powd อยู่ในรูป aerosol inhaler: ใช้ขนาด 100 ไมโครกรัมในโรคหอบหืดอย่างอ่อน, และเพิ่มสูงถึง 500-1,000 ไมโครกรัมในกรณีที่รุนแรง
หากพ่นด้วยเครื่องพ่นหอบ nebuliser : โรคหอบหืดเรื้อรังรุนแรง: ควรใช้ขนาด 500-2,000 ไมโครกรัม
หากเป็นยาพ่น fluticasone furoate ยาสูดพ่นผงแห้ง: 100-200 mcg วันละครั้ง
เด็ก: 4-16 ปี  fluticasone propionate powder หรือยาสูดพ่นละออง: 50-100 ไมโครกรัม หรืออาจเพิ่มขึ้นถึง 200 ไมโครกรัมถ้าจำเป็น

โรคริดสีดวงจมูก
ผู้ใหญ่: ใช้ fluticasone propionate หยด:ครั้งละ 200 mcg พ่นรูจมูกวันละ 1-2 ครั้งอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์
เด็ก: ≥16ปีเช่นเดียวกับปริมาณผู้ใหญ่

โรคจมูกอักเสบ
ผู้ใหญ่: พ่นจมูกด้วย fluticasone propionate:ขนาด 100 mcg วันละครั้ง
เด็ก: 4-11 ปี  พ่นจมูกด้วย fluticasone propionate: ขนาด 50 mcg  อาจเพิ่มปริมาณได้ตามความจำเป็น
เด็ก: 2-11 ปี พ่นจมูกด้วย fluticasone furoate: ขนาด 27.5 mcg  และอาจเพิ่มสูงถึง 55 mcg  หากจำเป็น

ผื่นแพ้ผิวหนัง
ผู้ใหญ่: ครีม 0.05% หรือ 0.005% oint: ทาบาง ๆ ติดต่อกันวันละ 2 ครั้ง เช้าเย็นติดต่อกัน 4สัปดาห์ และประเมินอาการอีกครั้ง
เด็ก:  3 เดือน ทาบางๆและให้พิจจารณาหยุดยาหากไม่ได้ผลภายใน 7-14 วัน

ข้อควรระวัง

 1. ห้ามใช้ในคนที่แพ้ยานี้
 2. ระวังการใช้ในเด็ก, สตรีมีครรภ์
 3. หากพบว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อที่โพรงจมูกหรือทางเดินหายใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
 4. ระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคต้อหิน
 5. ไม่ควรใช้เพื่อแก้อาการหอบหืดเฉียบพลัน

อาการข้างเคียง

 1. การใช้ยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจเกิดผลข้างเคียง คือ กลุ่มอาการคุชชิง (Cushing’s syndrome) อาการแสดง ได้แก่ มีใบหน้ากลม แก้มแดง มีหนอกบริเวณคอ พุงยื่นแต่แขนขาลีบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง กลุ่มอาการคุชชิงเกิดจากการที่ต่อมใต้สมองมีการสร้างฮอร์ไมน ACTH มากกว่าปกติ
 2. ส่งผลต่อระดับเม็ดเลือดขาว ชนิดอีโอสิโนฟิล (Eosinophil)
 3. กดการทำงานของต่อมหมวกไต
 4. บกพร่องทางการเจริญเติบโต
 5. ลดความหนาแน่นของมวลกระดูก
 6. ทำให้เกิดต้อกระจก ต้อหิน
 7. ผลข้างเคียงที่พบได้น้อย ได้แก่ ส่งผลต่อจิตประสาท และพฤติกรรม
 8. ผลข้างเคียงที่รุนแรงถึงชีวิต ได้แก่ อาการจับหืดเกิดขึ้นภายหลังการสูดยาทันที สาเหตุเกิดจากการแพ้สารตัวอื่นในยา ควรงดใช้ยาทันที

ข้อควรทราบก่อนใช้ยา

 1. ยานี้จัดอยู่ในกลุ่มสเตียรอยด์ไม่สามารถใช้เพื่อรักษาอาการจับหอบเฉียบพลันได้ ยานี้สำหรับควบคุมอาการหอบไม่ให้กำเริบเท่านั้น
 2. หากมีอาการหอบหลังจากใช้ยานี้ควรหยุดยาและพบแพทย์ทันที
 3. การพ่นยาเสตียรอยด์ทางปากทุกชนิดหลังพ่นยาผู้ป่วยควรบ้วนปากทุกครั้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อราในช่องปาก
 4. ควรเก็บยานี้ให้พ้นจากมือเด็ก และรักษาในสภาวะที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันยาเสื่อมสภาพ

 

Please follow and like us:
error

Related Post

สั่งซื้อสินค้าหรือปรึกษาที่ไลน์ @mlk6030f ยกเลิก

%d bloggers like this: