ข้อมูลยา

Ibuprofen capsule gel

Posted On
Posted By penrudee1205
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

Ibuprofen ไอบูโพรเฟนเป็นชื่อตัวยาใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดต่างๆ จัดเป็นยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในประเทศไทยมีชื่อการค้าหลายชนิดอาทิ Gofen, Nurofen, Brustan

สำหรับตำรับ ibuprofen capsule gel ใน 1 แคปซูลประกอบด้วยสารละลายไอบูโพรเฟน 400 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้

 • บรรเทาอาการในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยต์ระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง และผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม
 • บรรเทาอาการปวดต่างๆ และอาการปวดอันเนื่องมาจากไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือเจ็บคอ ปวดศีรษะ(รวมถึงปวดไมเกรน) ปวดฟัน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง อาการปวดในโรคข้ออักเสบ และปวดประจำเดือน
 • ลดไข้

ขนาดและวิธีใช้ยา

ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล ทุก 4-6 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 3 แคปซูล

สำหรับอาการอักเสบในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็ฏ และโรคข้อเสื่อม

 • โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง และผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมในผู้ใหญ่ และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง พร้อมอาหาร ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 7 แคปซูล
 • โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็ก ขนาดรับประทานที่แนะนำคือ 30-40 มิลลิกรัม/กก./วัน แบ่งให้ 3-4 ครั้ง ไม่ควรรับประทานเกิน 50 มก./กก./วัน

ข้อห้ามใช้

 • ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาไอบูโพรเฟนหรือสารช่วยในตำรับ
 • ห้ามใช้ในผู้ที่ทราบว่าแพ้ยาแอสไพรินหรือยาต้านการอักเสบชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
 • ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือปฏิกิริยาการแพ้แบบอื่นเนื่องมาจากยาแก้ปวดหรือยาลดไข้
 • ห้ามใช้รักษาอาการปวดในการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ

คำเตือนและข้อควรระวัง

 1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือผู้ที่มีกาการหอบหืด ลมพิษ หรือโพรงจมูกอักเสบแบบเฉียบพลันจากการแพ้ยากลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่ม NSAIDs
 2. สตรีมีครรภ์ไตรมาสสุดท้ายหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้นอกจากแพทย์สั่ง
 3. ห้ามใช้ในผู้ที่มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร หรือลำไส้ หรือมีแผลทะลุ
 4. ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต อย่างรุนแรง
 5. หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผื่นแดง หรือมีอาการคล้ายเป็นหวัด ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที
 6. ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไข้เลือดออก
 7. ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่การเกิดเลือดออกหรือแผลในกระเพาะอาหารและสำไส้
 8. ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการตีบตันของหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจโดยเฉพาะ เมื่อใช้ยาในขนาดสูงเป็นเวลานาน
 9. ยานี้อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ของภาวะบวมน้ำ จึงควรใช้ยาด้วยความระมัดระวังในผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ ไตทำงานผิดปกติ
 10. ระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง หรือผู้สูงอายุ
 11. ยานี้มีผลต่อการเกาะกลุ่มกันของเกร็ดเลือด จึงควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก หรือเกล็ดเลือดผิดปกติจากสาเหตุอื่นๆ
 12. เมื่อใช้ยานี้หากมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น ไข้ ผื่นแดง ตุ่มน้ำพอง มีการหลุดออกของผิวหนังและบริเวณเบื้อบุต่างๆ เช่น ในช่องปาก ลำคอ จมูก อวัยวะสืบพันธุ์ และเยื่อบุตาอักเสบให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์เพราะอาจเป็น stevens-Johnson syndrome

อันตรกิริยากับยาอื่นๆ

 • เมื่อรับประทานร่วมกับยาต้านการอักเสบชนิดอื่นที่ไม่ใช่เสตียรอยด์ และแอสไพรินอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาเพิ่มขึ้น
 • ไอบูโพรเฟนอาจลดการกำจัดลิเธียมทางไต หากใช้ร่วมกันควรเฝ้าระวังผู้ป่วยในการเกิดพิษจากลิเธียมอย่างใกล้ชิด
 • เช่นเดียวกับยาต้านการอักเสบชนิดอื่ืนที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ ไอบูโพรเฟนอาจลดการตอบสนองในการลดความดันโลหิตของยายับยั้งเองจิโอเทนซิน คอนเวอร์ติง เอนไซม์ เช่น แคปโทพริล และอีนาลาพริล และยายับย้ังตัวรับแองจิโอเทนซิน-ทู
 • การใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่เสตอรอยด์ร่วมกับการรักษาด้วยยาขับปัสสาวะต้องเฝ้าระวังประสิทธิภาพในการรักษาของยาขับปัสสาวะและอาการไตวาย
 • ควรระวังเมื่อใช้ยาเมโทรเทรกซ์เซตร่วมกับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์
 • ระวังการใช้ร่วมกับยา anyicoagulants

สตรีมีครรภ์และสตรีในระหว่างให้นมบุตร

ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้าย ในระหว่างคลอดและสตรีในระยะเลี้ยงด้วยนมบุตรด้วยน้ำนมตนเอง

อาการไม่พึงประสงค์

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยจากการรับประทานไอบูโพรเฟนเกี่ยวข้องกับอาการในระบบทางเดินอาหาร รวมถึงอาการเสียด แน่นท้อง แสบลิ้นปี่ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร อาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารอาจลดลงเมื่อรับประทานยาพร้อมอาหารหรือนม อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่มีรายงานระหว่างการใช้ยาไอบูโพรเฟน ได้แก่ อาการบวมน้ำที่ส่วนปลายและมีภาวะคั่งของสารน้ำ หัวใจวายเหตุเลือดคั่ง มึนงง ปวดศีรษะ กระวนกระวาย ล้า ง่วงซึม รู้สึกไม่สบายมีเสียงในหู การได้ยินลดลง ตาขี้เกียจ(ภาวะที่การมองเห็นไม่เท่าปกติ) ดีซ่าน ตับอักเสบ ลมพิษ ผื่นดวง ผื่นแดงหลายรูปแบบ เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำกว่าปกติ ภาวะเกรนูโลไซต์ต่ำ ไตวายเฉียบพลัน และปฏิกิริยาการแพ้ยา

การได้รับยาเกินขนาดและวิธีการรักษา

พบปัญหาเรื่องการรับประทานยาเกินขนาดได้น้อย อาการที่พบบ่อยจากการรับประทานไอบูโพรเฟนเกินขนาด ได้แก่ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หรือง่วงซึม อาการอื่นๆที่อาจพบได้รวมถึงปวดศีรษะหูอื้อ ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นช้า หัวใจเต้นเร็ว การรักษาการเกิดพิษแบบเฉียบพลันคือการรักษาแบบประคับประคอง เมื่อรับประทานยาเกินขนาด ควรทำให้กระเพาะอาหารว่างโดยทำให้อาเจียนด้วยยาน้ำเชื่อมไอพีแคคหรือล้างท้อง

Image from freepik by jcomp – www.freepik.com

Please follow and like us:
error

Related Post

สั่งซื้อสินค้าหรือปรึกษาที่ไลน์ @mlk6030f ยกเลิก

%d bloggers like this: