ข้อมูลยา

Levonorgestrel 1.5mg

Posted On
Posted By penrudee1205
ยาคุมฉุกเฉินชนิดกินเม็ดเดียวครั้งเดียว

ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินชนิด 1 เม็ดครั้งเดียวมีตัวยา Levonogestrel 1.5mg มีขายในประเทศไทยภายใต้ชื่อการค้า Maple Forte(เมเปิ้ล ฟอร์ท)

ชื่อและความแรงของตัวยาสำคัญ:
ใน 1 เม็ดประกอบด้วย
Levonorgestrel 1.5 mg

ลักษณะผลิตภัณฑ์:
เม็ดกลม แบน สีขาว เรียบทั้งสองด้าน

เภสัชพลศาสตร์

การป้องกันการตั้งครรภ์มีหลายกลไก ได้แก่ การทำให้เยื่อบุปากมดลูกหน้าตัวขึ้น ซึ่งมีผลยับยั้งการเคลื่อนที่ผ่านของอสุจิเข้าไปในมดลูก และยับยั้งการอยู่รอดของอสุจิ การยับยั้งการตกไข่โดยกลไก negative feedback ท่ ไฮโปธาลามัส ส่งผลลดการหลั่ง Follicle stimulating hormone(FSH) และ Luteinizing hormone(LH) และนอกจากนี้ยังยับยั้งการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการปฎิสนธิแล้ว ยาเลโวนอร์เจสเตรลจะไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ หากเกิดการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการปฎิสนธิแล้ว

เภสัชจลนศาสตร์

การดูดซึม ยาเลโวนอร์เจสเตรล สามารถถูกดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์โดยการรับประทาน (ชีวประสิทธิผลประมาณ 100%) และไม่ขึ้นกับกระบวนการ First pass metabolism

การกระจายยา ปริมาตรการกระจายตัวของยาเลโวนอร์เจสเตรลมีค่าประมาณ 1.8 ลิตร/กิโลกรัม ยาจับกับโปรตีนประมาณ 97.5-99% โดยจับกับโปรตีนชนิด Sex hormone-globulin (SHBG) เป็นหลัก และจับกับ albumin ในซีรั่มปริมาณที่น้อยกว่า

เมตาบอลิซึม ยาเลโวนอร์เจสเตรลจะถูก conjugate ที่ตำแหน่ง 17 beta- OH เป็น Sulfate conjugates และ Glucuronide conjugates ในพลาสมา โดยเป็นยาในรูป conjugated และ unconjugated ของ 3 alpha, 5 beta-tetrahydrolevonorgestrel ที่พบในพลาสมา และมีสารเมตาบอไลท์ที่พบในปริมาณน้อย ได้แก่ 3 alpha, 5 alpha- tetrahydrolevonorgestrel ที่พบในพลาสมา และ 16 beta hydroxylevonorgestrel ยาเลโวนอร์เจสเตรลและสารเมตาบอไลต์ที่ได้จากการผ่านเฟสที่ 1 จะถูกขจัดออกจากร่างกายในรูป Glucuronide conjugates เป็นหลัก

การขจัดยา ยาเลโวนอร์เจสเตรลและสารเมตาบอไลต์ จะถูกขจัดออกทางปัสสาวะประมาณ 45% และถูกกำจัดออกทางอุจจาระประมาณ 32% ในรูป Glucuronide conjugates เป็นส่วนใหญ่

ข้อบ่งใช้

  • ใช้ป้องกันการตั้งครรภ์ในกรณี – ผู้ที่ถูกข่มขืน, การใช้วิธีคุมกำเนิดปกติผิดพลาด ไม่ถูกต้อง หรือมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ถุงยางอนามัยรั่วแตก นับระยะปลอดภัยผิด ห่วงอนามัยหลุด,ลืมฉัดยาคุมกำเนิด หรือลืมรับประทานยาคุมกำเนิดเกิน 3 วัน

ขนาดยาที่แนะนำ

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ให้เร็วที่สุดภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันหรอืมีการคุมกำเนิดที่ผิดพลาดหรือสงสัยว่าผิดพลาด

วิธีการใช้ยา

บริหารยาโดยการรับประทานเพียงครั้งเดียว ให้เร็วที่สุดภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันหรือมีการคุมกำเนิดที่ผิดพลาดหรือสงสัยว่าผิดพลาด ถ้าอาเจียนภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากรับประทาน อาจรับประทานยาซ้ำอีกครั้ง

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาเลโวนอร์เจสเตรล หรือส่วนประกอบในสูตรตำรับและอื่นๆได้แก่
1.ห้ามใช้สำหรับการคุมกำเนิดแบบปกติ
2.ห้ามใช้สำหรับสตรีที่มีอาการเลือดออกในช่องคลอด
3.ห้ามใช้สำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์แล้ว

คำเตือน

  • ก่อนใช้ยานี้ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
  • ไม่ใช้ยานี้สำหรับป้องกันการตั้งครรภ์เป็นประจำ หากใช้ซ้ำหลายครั้ง อาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้
  • ยานี้ใช้ทำแท้งไม่ได้ผล และไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
  • หากมีอาการผิดปกติ โดยเฉพาะเมื่อประจำเดือนขาด ให้รีบปรึกษาแพทย์

ข้อควรระวัง

ผลกระทบต่อประจำเดือน พบการเกิดความผิดปกติของรอบเดือนได้บ่อยในสตรีที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดที่มีโปรเจสตินเพียงอย่างเดียวและในการศึกษาทางคลินิกของการคุมกำเนิดหลังร่วมเพศและการคุมกำเนิดฉุกเฉิน สตรีบางรายอาจมีประจำเดือนแบบกระปิดกระปรอย 2-3 วันหลังจากใช้ยานี้ หากประจำเดือนมาช้ากว่าปกติเกิน 7 วันอาจมีความเป็นไปได้ที่จะตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์นอกมดลูกระวังการใช้วิธีคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินในผู้ที่เคยมีประวัติตั้งครรภ์นอกมดลูก อย่างไรก็ตามควรติดตามเฝ้าระวังการเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก ในสตรีที่ตั้งครรภ์หรือมีอาการปวดบริเวณลช่องท้องหลังจากใช้ยาเลโวนอร์เจสเตรล

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยาคุมกำเนิดเลโวนอร์เจสเตรล ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี(เอดส์) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้

สตรีระหว่างให้นมบุตรด้วยน้ำนมตนเอง โปรเจสตินสามารถผ่านไปยังน้ำนมของสตรีที่กินยาคุมกำเนิดโปรเจสตินอย่างเดียวเป็นเวลานานได้ในปริมาณน้อย แต่อย่างไรก็ตามไม่พบอาการข้างเคียงที่มีผลต่อการให้นม ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของน้ำนมรวมไปถึงสุขภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการของทารก ในสตรีที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดโปรเจสตินอย่างเดียว

อาการไม่พึงประสงค์

-ระบบประสาทส่วนกลาง อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ มึนงง

-ระบบทางเดินอาหาร ปวดท้องคลื่นไส้ อาเจียน

-ระบบเพศและทางเดินปัสสาวะ อาการปวดระดู ประจำเดือนมาผิดปกติ(เลือดออกมากผิดปกติหรือมาช้ากว่าปกติ) ขาดประจำเดือน ปวดเชิงกราน เจ็บตึงเต้านม

Please follow and like us:
error

Related Post

สั่งซื้อสินค้าหรือปรึกษาที่ไลน์ @mlk6030f ยกเลิก

%d bloggers like this: