ข้อมูลยา

Nifedipin retard

Posted On
Posted By penrudee1205
ความดันโลหิตสูง หรือ hypertension

ส่วนประกอบ 1 เม็ดของยาออกฤทธิ์เนิ่นประกอบด้วย Nifedipine 20 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้

 1. รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ (ร่วมกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ)
  -ผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากเส้นเลือดหดเกร็ง
  -ผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอกชนิดที่เป็นประจำและเรื้อรัง
 2. รักษาโรคความดันโลหิตสูง

ข้อห้ามใช้

 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่หลอดเลือดหัวใจล้มเหลว, เส้นเลือดเอออร์ต้าตีบขั้นรุนแรง และผู้ที่แพ้ยา Nifedipine รวมถึงผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย
 • ควรปรึกษาแพทย์ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความดันโลหิตต่ำมาก ความดันบนต่ำกว่า 90 มม.ปรอท และผู้ป่วยที่มีการทำงานของหัวใจบกพร่อง

การใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

 • ห้ามใช้ในระหว่างตั้งครรภ์ เนื่องจากอาจเกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคไตที่มีความดันโลหิตสูงชนิด Malignant Hypertension และผู้ป่วยโรคไตที่มีปริมาณเลือดน้อย อาจทำให้ความดันโลหิตลต่ำลงมาก เนื่องจากเส้นเลือดขยายตัว
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพราะในบางรายอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น
 • เนื่องจากการใช้ยาไนเฟดิพิน อาจไปลดความสามารถในการขับขี่รถยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลโดยเฉพาะในช่วงแรกของการรักษา, ช่วงเปลี่ยนยา และในผู้ป่วยที่ดื่มสุรา จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ปฎิกิริยากับยาอื่น

 • ฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตของ Nifedipine อาจเพิ่มขึ้นเมื่อให้ยานี้รวมกับยาลดความดันโลหิตตัวอื่นๆและยาระงับอาการซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิค
 • เมื่อให้ ยานี้ร่วมกับ beta receptor blocker ต้องตรวจผู้ป่วยอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอเนื่องจากอาจเกิดความดันโลหิตต่ำลงมาก และทำให้หัวใจล้มเหลวได้
 • เมื่อให้ Cimetidine หรือ Ranitidine ร่วมกับ Nifedipine อาจเพิ่มระดับยา Nifedipineในพลาสมา ซึ่งจะทำให้ฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตเพิ่มขึ้น
 • เมื่อใช้ยานี้ร่วมกับ Digoxin หรือ Theophylline จะทำให้ระดับยา Digoxin หรือ Theophylline ในพลาสม่าสูงขึ้นจึงควรเพิ่มความระวังในการใช้ยาร่วมกัน
 • เมื่อใช้ Nifedipine ร่วมกับยารักษาโรคการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ เช่น Amiodarone และ Quindine อาจไปเสริมฤทธิ์ในการลดการบีบตัวของหัวใจ จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ขนาดรับประทาน

ควรปรับขนาดยาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค และการสนองตอบต่อยาของผู็ป่วย

 1. สำหรับรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ
  -ผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอกชนิดเป็นประจำและเรื้อรัง ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
  -ผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอก เนื่องจากเส้นเลือดหดเกร็ง ครั้งละ 1 เม็ดวันละ 2 ครั้ง
  -ในกรณีที่ต้องเพิ่มขนาดการใช้ยา อาจเพิ่มเป็น ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 คร้ั้ง
 2. สำหรับโรคความดันโลหิตสูง
  -กรณีที่จำเป็นอาจเพิ่มขนาดยาเป็น ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง

วิธีการใช้ยา

 • เนื่องจากยา Nifedipine T20 retard เป็นยาออกฤทธิ์เนิ่น จึงให้กลืนยาพร้อมน้ำประมาณ 1 แก้ว และรับประทานหลังอาหารห้ามเคี้ยวยา หรือบดยาก่อนรับประทาน
 • ระยะเวลาที่ให้รับประทานยา ควรเว้นระยะอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนรับประทานยาครั้งต่อไป

อาการข้างเคียง

 • อาการข้างเคียงที่มักพบในระยะเริ่มต้นของการใช้ยา มักเป็นชั่วคราวและไม่รุนแรง คือปวดศรีษะ หน้าแดงร้อนวูบวาบ
 • ในบางรายอาจมีอาการผื่นแพ้ที่ผิวหนัง ชาตามปลายมือปลายเท้า มึนงง เมื่อยล้า คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย
 • ผู้ป่วยบางรายอาจมีความดันโลหิตลดต่ำลง หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น บางรายอาจมีอาการบวมที่เท้าเนื่องมาจากหลอดเลือดขยายตัว
 • Nifedipine อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจำนวนเม็ดเลือด เช่น โลหิตจาง เม็ดเลือดขาวน้อยกว่าปรกติเกร็ดเลือดต่ำ
 • ในผู้ป่วยบางรายอาจทำให้การทำงานของตับบกพร่อง ซึ่งหายได้เองเมื่อหยุดยา
 • ในผูป่วยชายที่ได้รับยาติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจมีอาการเต้านมโต ซึ่งจะหายไปเองเมื่อหยุดยา

ควรเก็บยาในที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส และระวังไม่ให้โดนแสงแดด

People photo created by freepik – www.freepik.com

Please follow and like us:
error

Related Post

สั่งซื้อสินค้าหรือปรึกษาที่ไลน์ @mlk6030f ยกเลิก

%d bloggers like this: