ข้อมูลยา

Probenecid

Posted On
Posted By penrudee1205

เรียบเรียง 26/12/2018

ข้อบ่งใช้ 
ดูที่หัวข้อขนาดยา

ขนาดยา
ผู้ใหญ่: กรดยูริคในเลือดสูงและมีภาวะโรคเก๊าซ์ ใช้ยาขนาด 250 มก.วันละ 2 ครั้งติดต่อกัน 1 สัปดาห์ และเพิ่มเป็น 500มก.วันละ 2 ครั้งอาจจะให้เพิ่มถึง 2กรัม/วันหากจำเป็น หรือให้ร่วมกับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยใช้ขนาดยา 500มก. วันละ 4 ครั้ง

Renal Impairment/ภาวะไตเสื่อม
CrCl น้อยกว่า 30 หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้

การบริหารยา
ควรกินยานี้พร้อมอาหาร และควรดื่มน้ำให้เพียงพอ

ข้อห้ามใช้
เคยมีประวัติเป็นนิ่วจากกรดยูริกที่ไต หรือมีภาวะเลือดผิดปกติ; ผู้ป่วยเก๊าซ์ที่มีอาการกำเริบร่วมกับภาวะไตเสื่อมรุนแรง, ให้ยาต้านเชื้อแบคทีเรียร่วมในผู้ป่วยไตเสื่อม, เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี, การใช้ร่วมกับยา salicylates.

ควรระวังเป็นพิเศษ
ผู้ป่วยมีประวัติแผลที่กระเพาะอาหาร, หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

อาการไม่พึงประสงค์จากยา
อ๊วก, เบื่ออาหาร, ปวดหัว, ปวดเหงือก, หน้าแดง, ผมร่วง, อ่อนเพลีย, โลหิตจางฯลฯ

ผลแลปที่ต้องดูแลระหว่างที่ได้รับยา
ตรวจดูค่ากรดยูริคในเลือด, ภาวะของไต

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
ดื่มน้ำให้เพียงพอ 2-3 ลิตร/วัน

ได้รับยาเกินขนาด
อาการ:ทางระบบประสาทจะถูกกระตุ้นสูงอาจทำให้มีอาการชัก, การหายใจล้มเหลว
, การรักษาหากได้รับยาเกินขนาด: ให้การรักษาแบบประคับประคองร่วมกับล้างท้อง, หรือให้ยา barbiturates

ปฎิกริยากับยาอื่น
-มีโอกาสทำให้ยา methotrexate มีพิษมากขึ้น.อาจเพิ่มความเข้มข้นสูงสุดของยา paracetamol, naproxen, indometacin, ketoprofen, meclofenamate, lorazepam, rifampicin, aciclovir, ganciclovir และ zidovudine.
-อาจเพิ่มการขับของของยา sulfonamides.อาจทำให้ยา sulfonylureas ออกฤทธิ์ได้นานขึ้น
-ยา pyrazinamide อาจรบกวนการทำงานของยา probenacid

กลไกการออกฤทธิ์ของยานี้
probenecid รบกวนการดูดกลับของกรดยูริกที่ไตทำให้กรดยูริกถูกขับออกมาขึ้นทางปัสสาวะ ส่งผลให้ระดับกรดยูริกในเลือดลดลงตามไปด้วย

การเก็บรักษายา
ควรเก็บยาในที่ไม่มีแสงส่องถึง และมีอุณหภูมิระหว่าง 20-25 องศาเซงเซียส

Please follow and like us:
error

Related Post

สั่งซื้อสินค้าหรือปรึกษาที่ไลน์ @mlk6030f ยกเลิก

%d bloggers like this: